QUÝ VỊ CÓ CÁC TÙY CHỌN.

Khám phá nhiều loại chương trình giá biểu khác nhau có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền, năng lượng, và bảo vệ môi trường.

Khám Phá Các Tùy Chọn Chương Trình Giá Biểu của Quý Vị

Chương Trình Giá Biểu Time-Of-Use (TOU)

Các chương trình theo Thời Gian Sử Dụng (Time-of-Use, TOU) của chúng tôi có giá khác nhau tùy theo giờ trong ngày, ngày trong tuần, và mùa. Do đó, sử dụng điện vào giờ nào cũng quan trọng như việc quý vị sử dụng ở mức nào. Nếu quý vị có thể chuyển việc sử dụng năng lượng của mình ra ngoài các giờ cao điểm khi nhu cầu về nguồn năng lượng lên cao, quý vị có thể tận dụng mức giá biểu thấp hơn.

TOU-D-4-9PM

Đối với những người có thể chuyển việc sử dụng năng lượng ra ngoài quãng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Tìm Hiểu Thêm

TOU-D-5-8PM

Dành cho những người sử dụng nhiều năng lượng nhất vào ban ngày

Tìm Hiểu Thêm

TOU-D-PRIME

Dành cho các hộ gia đình sử dụng xe điện, bình điện dân dụng hoặc bơm nhiệt

Tìm Hiểu Thêm

TOU-D-4-9PM

Đối với những người có thể chuyển việc sử dụng năng lượng ra ngoài quãng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Tìm Hiểu Thêm

TOU-D-5-8PM

Dành cho những người sử dụng nhiều năng lượng nhất vào ban ngày

Tìm Hiểu Thêm

TOU-D-PRIME

Dành cho các hộ gia đình sử dụng xe điện, bình điện dân dụng hoặc bơm nhiệt

Tìm Hiểu Thêm

Chương Trình Giá Biểu theo Bậc

Hiện nay, đa số các gia đình đang sử dụng Chương Trình Giá Biểu theo Bậc, bắt đầu ở mức giá thấp nhất - hoặc bậc "tier" - và có thể tăng dựa trên lượng điện sử dụng trong tháng.

Tìm hiểu thêm qua băng hình ngắn này Xem băng hình

THEO BẬC/GIA DỤNG

Gói chương trình này bắt đầu ở Bậc 1 cho đến khi sử dụng hết định mức, sau đó giá biểu sẽ tăng lên Bậc 2.

Tìm Hiểu Thêm
So Sánh các Tùy Chọn Giá Biểu của Quý Vị

Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-800-655-4555 để chọn một chương trình mới.

Các Chương Trình Khác Tập Trung vào Năng Lượng Tái Tạo

Giá Biểu Green (Xanh)

Quý vị muốn giúp bảo vệ môi trường mà không cần lắp đặt các tấm pin mặt trời? Hãy đăng ký Chương Trình Giá Biểu Green của chúng tôi, chương trình này thay mặt quý vị mua năng lượng từ các nhà cung cấp năng lượng tái tạo tại địa phương.

Giá Biểu Năng Lượng Mặt Trời

Quý vị có thể kết nối các tấm pin mặt trời hoặc các máy phát năng lượng sạch khác vào lưới điện thông qua Chương Trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, NEM 2.0) của chúng tôi. Hóa đơn của quý vị sẽ tính tổng năng lượng “net energy” của quý vị, là số năng lượng quý vị sản xuất ra trừ đi năng lượng tiêu thụ.

Quý vị có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời.

Nếu quý vị có thể chuyển một phần sử dụng điện để tận dụng các khoảng thời gian có giá rẻ hơn (giờ off-peak) của chúng tôi, quý vị có thể giảm chi phí điện chung. Chạy máy rửa chén trong giờ Off-Peak thay vì trong giờ On-Peak là ví dụ về cách chuyển sử dụng năng lượng để giảm chi phí điện. Hãy sử dụng Công Cụ Ước Tính Chi Phí Sử Dụng Năng Lượng cho Đồ Gia Dụng của chúng tôi để biết quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nhờ dịch chuyển sử dụng năng lượng sang giờ off-peak.

Với các chương trình TOU, mức giá thay đổi giữa giai đoạn mùa đông dài hơn (tháng Mười - tháng Năm) và giai đoạn mùa hè ngắn hơn (tháng Sáu - tháng Chín). Do có những khác biệt giá theo mùa này, với chương trình TOU, hóa đơn mùa đông của quý vị có thể thấp hơn trước đây, trong khi hóa đơn mùa hè có thể cao hơn. Xin lưu ý đoạn phân tích theo mùa và hàng tháng cho các chi phí dự kiến của quý vị trong Công Cụ So Sánh Chương Trình Giá Biểu.

Không có thời gian cam kết tối thiểu, và quý vị có thể chọn ghi danh hoặc rút tên khỏi các chương trình TOU-D-4-9PM, TOU-D-5-8PM hoặc TOU-D-PRIME vào bất kỳ lúc nào. Vui lòng lưu ý rằng chương trình TOU-D-PRIME chỉ dành cho khách hàng sử dụng xe điện hoặc xe chạy cả điện và xăng hybid có cắm sạc, bình điện dân dụng hoặc hệ thống bơm nhiệt điện để hâm nóng nước hoặc cho máy sưởi phòng. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chuyển từ chương trình time-of-use sang một chương trình thay thế, quý vị sẽ không thể chuyển thêm một lần nữa trong vòng 12 tháng.

Nếu quý vị đang được giảm giá qua chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) hay Hỗ Trợ Giá Điện cho Gia Đình (FERA), quý vị vẫn có thể chọn chương trình theo Bậc hoặc TOU mà không ảnh hưởng đến khoản giảm giá của quý vị.

Mức giá biểu hiện đang áp dụng cho quý vị có thể là một chương trình theo giá biểu cũ, bao gồm TOU-D-A, TOU-D-B, TOU-EV-1 và TOU-D-T. Các chương trình theo giá biểu cũ này không nhận ghi danh cho khách hàng mới nữa. Nếu quý vị đã ghi danh vào một trong những giá biểu này, quý vị có thể tiếp tục duy trì mức giá đó vào lúc này. Tuy nhiên, nếu quý vị chuyển sang một chương trình với giá biểu khác, không phải chương trình theo giá biểu cũ này, quý vị không thể tái ghi danh lại vào chương trình đó nữa.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các chương trình CCA trên trang Hỏi Đáp của chúng tôi.